FAQ

Ako používať skútre?

Zaregistrujte sa v našej aplikácii dostupnej v App Store a Google Play. Nahrajte fotku Vášho vodičského preukazu a pridajte platobnú kartu. Váš účet bude overený do niekoľkých minút. Nájdite najbližší skúter na mape v aplikácii a bezplatne si ho zarezervujte. Máte 15 minút na dostavenie sa k nemu. Naštartuje skúter použitím tlačidla v aplikácii. Otvorte zadný úložný box pomocou zeleného tlačidla na pravej strane riadítok, nasaďte si jednorazovú hygienickú sieťku na vlasy a prilbu. Zatvorte zadný úložný box a dajte sa do pohybu. Po ukončení jazdy zaparkujte skúter na ľubovoľnom mieste v rámci zóny pôsobnosti vykreslenej na mape v aplikácii v súlade s pravidlami cestnej premávky. Za poplatok je možné skúter odparkovať aj do 1km od hranice vyznačenej zóny pôsobnosti. O výške poplatku budete informovaní v aplikácii pri ukončovaní jazdy. Vráťte prilbu do zadného úložného boxu a odstavte skúter na CENTRÁLNY stojan. Ukončite prenájom použitím tlačidla v aplikácii.

Ako používať kolobežky?

Zaregistrujte sa v našej aplikácii dostupnej v App Store a Google Play. Pridajte platobnú kartu. Váš účet bude overený do niekoľkých minút. Nájdite najbližší skúter na mape v aplikácii a bezplatne si ho zarezervujte. Máte 15 minút na dostavenie sa k nemu. Zapnite kolobežku použitím tlačidla v aplikácii. Po ukončení jazdy zaparkujte skúter na ľubovoľnom mieste v rámci zóny pôsobnosti vykreslenej na mape v aplikácii v súlade s pravidlami cestnej premávky. Za poplatok je možné kolobežku odparkovať aj do 1km od hranice vyznačenej zóny pôsobnosti. O výške poplatku budete informovaní v aplikácii pri ukončovaní jazdy. Ukončite prenájom použitím tlačidla v aplikácii.

Kto môže používať elektrické skútre Blinkee.city?

Kolobežky Blinkee.city sa smú používať za predpokladu splnenia nasledovných podmienok: Vek 15 a viac rokov. Nahratie platobnej karty do aplikácie.

Kto môže používať elektrické kolobežky Blinkee.city?

Elektrické skútre Blinkee.city sa smú používať za predpokladu splnenia nasledovných podmienok: Vek 15 a viac rokov. Vodičský preukaz aspoň skupiny AM. Registrácia v aplikácii a nahranie oboch strán spomenutých dokladov. Nahratie platobnej karty do aplikácie.

Ako dlho trvá schálenie dokladov?

Schválenie dokladov trvá spravidla niekoľko minút.

Potrebujem kľúče k naštartovaniu skútra? Kde ich nájdem?

Nie, na všetky kroky je tu aplikácia, tj. naštartovanie skútra a ukončenie prenájmu po ťuknutí na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Kde môžem zaparkovať skúter?

Skúter môže byt zaparkovaný na ľubovoľnom mieste v zóne pôsobnosti vykreslenej na mape v aplikácii a na našej webovej stránke. Zóna je ohraničená zelenou farbou. Za poplatok je možné skúter odparkovať aj do 1km od hranice vyznačenej zóny pôsobnosti. O výške poplatku budete informovaní v aplikácii pri ukončovaní jazdy. Podľa predpisov môže byť skúter zaparkovaný na chodníku priamo susediacom s vozovkou, pokiaľ zostane 1,5m pre chodcov. Parkovanie NIE JE povolené v nadzemných, alebo podzemných garážach, parkoch, pod mostami a v oblastiach ohraničených rampou. Skúter musí byť po zaparkovaní dostupný pre ďalších zákazníkov bez nutnosti prekonávania prekážok.

Kde môžem zaparkovať kolobežku?

Kolobežka môže byt zaparkovaná na ľubovoľnom mieste v zóne pôsobnosti vykreslenej na mape v aplikácii a na našej webovej stránke. Zóna je ohraničená fialovou farbou. Za poplatok je možné kolobežku odparkovať aj do 1km od hranice vyznačenej zóny pôsobnosti. O výške poplatku budete informovaní v aplikácii pri ukončovaní jazdy. Kolobežka môže byt zaparkovaná na chodníku, ak neobmedzuje pohybu chodcov a na miestach určených pre parkovanie bicyklov. Parkovanie nie je povolené v nadzemných, alebo podzemných garážach, parkoch, pod mostami a v oblastiach ohraničených rampou. Skúter musí byť po zaparkovaní dostupný pre ďalších zákazníkov bez nutnosti prekonávania prekážok.

Kde môžem jazdiť s kolobežkou?

Kolobežkou možno jazdiť na chodníkoch, ale len rýchlosťou chôdze. Ak nie je k dispozícii chodník, je povolené jazdiť na okrajoch ciest. Kolobežkou nemožno jazdiť po cyklochodníkoch.

Môžem jazdiť so spolujazdcom?

Všetky skútre sú určené pre dvoch pasažierov. Na kolobežke môže jazdiť len jeden človek.

Je skúter vybavený prilbou?

Áno, každý skúter je vybavený aspoň jednou prilbou z zadnom úložnom boxe. Pokiaľ máte záujem o ďruhú prilbu, zatelefonujte na našu infolinku +421 940 951 974 a my Vám na diaľku otvoríme zadný box ľubovoľného ďalšieho skútra, z ktorého si môžete vybrať prilbu. Váš prenájom následne ukončite tak, že obe prilby vložte do Vami prenajatého skútra.

Ako vybrať prilbu?

Pre vybratie prilby musí byť skúter aktivovaný. Následne môže byť zadný úložný box otvorený pomocou zeleného tlačidla na pravej strane riadítok.

Je povinné používať prilbu Blinkee.city?

Nie, môžete používať aj svoju vlastnú prilbu, ale pamätajte, že bez prilby je jazda nebezpečná aj zakázaná.

Ako zapnúť svetlá?

Svetlá skútra sa zapínajú automaticky pri jeho aktivovaní. Používateľ má možnosť prepínať medzi stretávacími a diaľkovými svetlami

Čo ak sa batéria vybije počas jazdy?

Pred prenájmom, po kliknutí na skúter na mape je zobrazený aj jeho dojazd v km. Ak sa batéria vybije počas jazdy, skúter postupne spomalí a zastaví. Poznajúc dojazd skútra sa môže používateľ presunúť so skútrom s nízkym stavom nabitia k ďalšiemu skútru s väčším dojazdom.

Čo je to pauza a koľko stojí?

Po zvolení funkcie “Pauza” v aplikácii sa skúter vypne, ale bude naďalej priradený ku kontu používateľa. Skúter nebude zobrazený na mape pre iných používateľov, takže si ho nikto iný nevie prenajať. Pauza stojí 10 centov na minútu.

Prečo sa mi neaktivovala kolobežka?

Naše kolobežky sú plne elektrické, čo znamená, že nevydávajú žiaden zvuk. Ak sa po aktivovaní kolobežky rozsvietia jej svetlá, kolobežka je pripravená na použitie.

Prečo sa mi neaktivoval skúter?

Naše skútre sú plne elektrické, čo znamená, že nevydávajú žiaden zvuk. Ak sa po aktivovaní skútra rozsvietia jej svetlá a palubová doska, skúter je pripravený na použitie.

Na čo slúži prepínač I, II, III?

Prepínač I, II, III slúži na prepínanie rýchlostných stupňov. Rýchlostné stupne ovplyvňujú mieru akcelerácie a maximálnu rýchlosť skútrov. Prepínače D a R nemajú žiadnu funkciu (tieto tlačidlá nie sú prítomné na modeloch Blinkee 2.0 a vyššie)

Aký je výkon skútrov a aká je ich maximálna rýchlosť?

Výkon skútra je 3,1 kW a maximálna rýchlosť je limitovaná na 45 km/h v zmysle zákona.

Čo sa stane ak opustím vyznačenú zónu?

Opustením zóny pôsobnosti sa cena prenájmu nemení, avšak pred opustením zóny si treba skontrolovať, či dojazd skútra postačuje na plánovanú cestu a takisto cestu späť do zóny. Ak sa batéria skútra vybije mimo zóny, používateľ je povinný uhradiť dodatočné náklady spojené s presunom skútra naspäť do zóny. Výška poplatku je uvedená vo všeobecných obchodných podmienkach. Za poplatok je možné skúter odparkovať aj do 1km od hranice vyznačenej zóny pôsobnosti. O výške poplatku budete informovaní v aplikácii pri ukončovaní jazdy.

Čo ak sa mi vybije mobil počas jazdy?

V takom prípade sa vozidlo nedá vypnúť. Pre ukončenie prenájmu sa prihláste do aplikácie z iného zariadenia, alebo kontaktujte zákaznícku podporu z iného telefónu.

Môžem jazdiť s kolobežkou na cyklochodníku?

Nie. Jazda na cyklochodníku kolobežkou nie je povolená.

Môžem jazdiť so skútrom na cyklochodníku?

Nie. Jazda na cyklochodníku so skútrom nie je povolená.

Má skúter doklady potrebné na preukázanie počas policajnej kontroly?

Áno, každý skúter má pod sedadlom uzamknutý technický preukaz a zelenú kartu. V prípade policajnej kontroly je potrebné zatelefonovať na zákaznícku podporu, ktorá na diaľku odomkne sedadlo. Po ukončení policajnej kontroly je potrebné doklady vrátiť naspäť na pôvodné miesto a sedadlo uzamknúť jej sklopením a zatlačením.

Kto je zodpovedný v prípade zavinenia nehody na skútri?

Všetky naše skútre majú povinné zmluvné poistenie, avšak používateľ, ktorý vedie vozidlo, je zodpovedný za úmyselne spáchanú škodu (ak nerešpektoval pravidlá cestnej premávky, vertikálne, či horizontálne dopravné značenie, resp. jazdil pod vplyvom omamných látok). Samozrejme, každá situácia je iná. V prípade nehody/krádeže/požiaru prosíme používateľov, aby kontaktovali našu zákaznícku podporu na čísle +421 940 951 974. Viac podrobností o povinnostiach používateľov skútrov Blinkee.city nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Môže byt používateľ Blinkee pokutovaný finančnou pokutou?

Ak používateľ používa vozidlá Blinkee.city podľa predpisov a na účely, na ktoré sú vozidlá určené, nehrozí mu žiadna finančná pokuta. Viac podrobností o povinnostiach používateľov skútrov Blinkee.city nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Na koho sa môžem obrátiť v prípade problémov?

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo problémov, nás kontaktujte: Na telefóne: +421 940 951 974 Cez e-mail: info@blinkeecity.sk V súkromnej správe na našich sociálnych sieťach.

Sú k dispozícii nejaké zľavy?

Áno. Nahratím fotky študentskej karty platnej v okamihu nahratia a platnej pre územie SR má používateľ nárok na zľavu 10% zo základných sadzieb počas doby platnosti takejto karty. Taktiež sa nepravidelne objavujú dočasné zľavové kupóny dostupné pre každého používateľa.

Ako používať tlačidlo “Zľavové kódy?”

Prihláste sa do aplikácie Blinkee.city. V bočnom menu zvoľte možnosť “Zadajte kód”. Zadajte príslušný kód do poľa “Zľavový kód”. Pamätajte, že každý zľavový kód sa dá použiť iba raz. Na Váš zákaznícky účet bude pripísaný kredit v zmysle zadaného zľavového kódu.

Máš otázky?
Kontaktuj nás